Missie

Doordat deelnemers meewerken op de boerderij, in de boerenlandwinkel en horeca krijgen zij het gevoel echt in de maatschappij mee te werken. De deelnemers maken het groeiproces van de verschillende seizoenen mee, zien dieren geboren worden, leren waar de producten van de boerderij en boerderijwinkel vandaan komen en leren met dieren en gewassen omgaan. De deelnemers krijgen meer te horen over de noodzaak om dieren en planten te voeden of bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Daarnaast hebben ze op sociaal gebied  veel mogelijkheden om contacten te leggen met elkaar en met klanten en bezoekers. De gezonde buitenlucht, de rust en de sfeer werkt helpend.